In memoriam – Torsten Lauritsen

In memory of a giant in paediatric anaesthesia

Nekrolog: Torsten Lauritsen

Ikke den første, men bestemt en af de største – et sandt koryfæ inden for børneanæstesiologi er ikke mere.

Det er med stor sorg, at vi har erfaret, at vores kollega og gode ven Torsten Lauritsen uventet er gået bort.

Såvel i sit faglige-, uddannelse- som organisatoriske virke udviste Torsten mere kompetence og engagement, nytænkning og inspiration, end man kan forvente fra en enkelt kollega.

Torsten må have haft flere timer i døgnet end vi andre!

Torstens store arbejde i børneanæstesiologi strækker vidt – fra det fagligt høje engagement i sit kliniske arbejde på JMC på Rigshospitalet, hvor både pædiatrisk anæstesi og neonatal intensiv terapi havde hans interesse til et tidligt fokus på betydning af uddannelse og ikke mindst teknologisk udvikling af denne.

Torstens uddannelsesfunktioner var vidtrækkende fra børneanæstesikurser for HU læger samt ERC’s EPALS kurser i Danmark til hans energiske engagement i Skandinaviske og Europæiske faglige selskaber, hvor han gavmildt delte sin viden og erfaring. Han blev vores foregangsmand for e-learning, podcasts og tech. talks og har derved udvidet undervisningssegmentet betydeligt.

I flere år brugte Torsten sit mandat både som medlem og formand i DASAIM s børneanæstesi og intensiv udvalg til at løfte kvaliteten for børneanæstesiologien i Danmark.

Den vedvarende høje kvalitet søgte Torsten ligeledes gennem sit internationale arbejde for Safetots, ESPA og ESAIC.

Organisation og ledelse var også et betydende arbejde for Torsten ikke mindst i hans funktion som Ledende overlæge for Afdelingen for Bedøvelse og Operation i JMC.  Et arbejde, der blev en del af Torsten livsnerve, som gav mange glæder men desværre også store udfordringer. Udfordringer som skulle vise sig at bringe selv den stærkeste i knæ.

SSAI s Fellowship Program in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care Medicine’s styringsgruppe kender Torsten bedst for sit mangeårige formandskab. Hvor han utrætteligt har arbejdet som primus motor med at forbedre uddannelsesprogrammet og derved blev en betydende faktor for, at uddannelsesprogrammet har udviklet sig fra at være et solidt nordisk tiltag til at blive et europæisk benchmark og et anerkendt Fellowship inden for børneanæstesiologi.

Trods et arbejdsliv som til tider må have været hektisk, tog Torsten sig tid til at deltage i sociale arrangementer på vores møder rundt om i Norden. Vi mindes morgenløbeturene, hvor Torstens fysik og lange ben gjorde, at vi andre – også her – måtte steppe op for at følge med. Vi oplevede, at Torsten aldrig var bekymret for udfordringer, om det var et tilbud om en rensende ansigtsmaske af ler i den Blå Lagune på Island eller en langrendstur i Norge, så blev alle udfordringer håndteret med gå på mod, smil og kvikke bemærkninger. Styringsgruppens delegerede har godt underholdt oplevet Torstens dedikering til fodbold – med Liverpool som favorithold var Torstens glæde og håneret stor, når de vandt. Vi husker alle hans glædes jubelbrøl ved mødet i Reykjavik juni 2019, hvor Liverpool vandt UEFA Champions league s mesterskab.

Ingen af os kunne forudse, hvilken tackling der ventede Torsten.

Det er uforståeligt og nærmest ubærligt, at Torsten i en opslidende kamp imod alvorlige organisatoriske uoverensstemmelser valgte livet fra. Tragisk er det, at Torsten ikke er den eneste af vores kolleger, som ultimativt måtte opgive en unfair kamp. Må han blive den sidste!

Torsten lærte os sandheden i ordene: “Det er ikke timerne i dit liv men livet i dine timer, der tæller.”

Så meget opnået på så kort tid.

En sand supernova på den anæstesiologiske stjernehimmel, der altid brændte som en ildsjæl og desværre alt for tidligt brændte ud.

“For evigt slukket – For altid lysende” vil hans eftermæle forblive i vores hjerter.

Må Torsten hvile i fred.

Vores tanker går til hans familie specielt Gustav og Julius, som har mistet deres far.


SSAI Fellowship program in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care Medicine’s styringsgruppe

Gunnar Bentsen
Ulf Mostad
Elizabeth Casinge
Ulf Lindsten
Markku Taittonen
Juho Keski-Nisula
Theodor Sigurosson
Ivar Gunnarson
Mette Veien
Jane Andersen

For those unable to understand the original Danish text we offer this loose translation in English

In memoriam: Torsten Lauritsen

A true leader in the paediatric anaesthesia community is no more.

It is with profound sorrow that we try to come to terms with the unexpected and sudden passing of our colleague and good friend Torsten Lauritsen.

The scope of Torsten’s work in the field of paediatric anaesthesia is vast. Throughout his career he was dedicated to the clinical work at the Juliane Marie Center at Rigshospitalet where he’d early on developed a strong interest in both neonatal intensive care and paediatric anaesthesia. He ended his career as head of the anaesthesia department at JMC, but while his impact there is undisputed his influence extends far beyond the children, their families and his colleagues at JMC.

Specifically, he will be remembered for his huge role in developing paediatric anaesthesia through tireless efforts in education and through his various organisational roles and leadership nationally and internationally.

His educational role can hardly be overstated. He taught on the Danish national resident anaesthetist programme, he started and for decades oversaw the ERC EPALS courses in Denmark, and he presided over the SSAI s Fellowship Program in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care Medicine during a period where it grew from a 1-year Nordic course series to what is now a genuine benchmark for how fellowships and post grad education in paediatric anaesthesia are being implemented in Europe.

He always wanted to improve the standard of care and worked tirelessly in various positions in professional bodies in our field. He was member of, and, for a while, chairman of the paediatric anaesthesia subcommittee of DASAIM, but also contributed internationally through significant contributions to the work of SafeTots, ESPA and ESAIC.

While his work life was surely busy, Torsten always found time to participate in social gatherings during our shared meetings in the Nordic countries. We remember the morning runs where Torsten’s physique and long legs again reminded us we needed to work hard to keep up with him. He was always up for a challenge, be it a cleansing mud mask in the Blue Lagoon in Iceland, cross country skiing in Norway or bathing in a frozen lake in Finland. Always with a smile and a witty remark.

The steering committee fondly recall Torsten’s passion for sports in general and football in particular, both as an active player and as an avid Liverpool supporter. We shall never forget his roar of excitement as Liverpool won the UEFA Champions League during our 2019 Reykjavik meeting.

However, none of us could imagine a tackle that would bring Torsten down.

It is incomprehensible and unbearable to us that Torsten during a period of organisational dispute at work chose to end his life. Unfortunately, Torsten is not the only colleague we’ve lost like this. May he be the last!

Torsten taught us the truth of the saying, “It is not the years in your life, but the life in your years that count”. So much achieved in such a short time.

A true shooting star in the sky, burning bright, but all too short.

We will carry his legacy in our hearts. May Torsten rest in peace.

Our thoughts and prayers are with his family, not least his boys Gustav and Julius who have lost their father.


Members of the steering committee of the SSAI Fellowship Programme in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care Medicine

Gunnar Bentsen
Ulf Mostad
Elizabeth Casinge
Ulf Lindsten
Markku Taittonen
Juho Keski-Nisula
Theodor Sigurosson
Ivar Gunnarson
Mette Veien
Jane Andersen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *