Special issue on pediatric anesthesia and critical care medicine from the Norwegian Society

The last NAForum (Editor-in-Chief: Anne Berit Guttormsen) was published as a special issue covering many aspects of pediatric anesthesia and critical care medicine. Articles are written by senior Scandinavian experts and are meant to inform and help the general anesthesiologist in the encounter with pediatric patients.

The issue is in Norwegian language and should thus be easily understandable for all fluent in a Scandinavian language.

The whole issue can be downloaded here:

NAForum28-2_2015

 

Excerpt from the Table of content:

 • Septisk sjokk hos barn – erkjenne og handle (Gunnar Bentsen)
 • Ikke-medikamentelle tiltak ved prosedyrer hos barn (Tone Høivik)
 • Vurdering av smerte (Tone Høivik)
 • Analgesi og sedasjon til respiratorbehandlede barn (Torleiv Haugen)
 • Evaluering av smerte hos barn med kognitiv svekkelse eller annen funksjonshemmin (Tone Høivik)
 • Respiratorbehandling av barn (Guro Grindheim)
 • PIM – Paediatric Index of Mortality (Marius Asplin, Even Fagermoen)
 • Larynxspasme i pediatrisk anestesi (Erik Isern)
 • Barn med vanskelig luftvei (Bjarne Morisbak)
 • Intravenøs væskebehandling til barn (Inger Marie Drage)
 • Transfusjon av erytrocytter til kritisk syke barn (Mathilde Kannelønning. Fredrik Ander, Lasse Høgh Andersen, Bernhard Sedlacek)
 • Anestesi til hjertesyke barn (Torleiv Haugen)
 • SSAI fellowship program in Paediatric Anaesthesia and Intensive Care Medicine (Gunnar Bentsen)
 • Perifere nerveblokkader til barn (Kyrre Ullensvang, Axel Sauter)
 • much more… – download and read this issue!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *